Her kommer det informasjon om aktuelle kurs

I samarbeid med Nord-Trøndelag Teatersamlag arrangerer vi to årlige kurshelger. Målet er å dele kunnskap, heve kompetanse og tilrettelegge for relasjonsbygging innen teatermiljøet.